Myten at stress skaber højere produktivitet / et fantastisk sundhedspotentiale

Stress på arbejdspladsen har efterhånden nået epidemiske niveuaer – og i højere grad end tidligere bliver kvinderne ramt.

Det er særdeles velbeskrevet, hvordan stress via hjernes signalstoffer øger binyrernes produktion af adrenalin, noradrelan, og det langtidsvirkende kortisol, og dermed mobiliserer kroppen til at yde en toppræstation for at overleve.

Det er evolutionært et smart træk at kunne mobilisere kroppens ressourcer hurtigt i faretruende situationer – det har gennem tusinder af år demonstreret sin levedygtighed.

Men i mange virksomheder udfordret at ekstrem konkurrence aktiveres denne stress-mekanisme i jagten på at få mere fra hånden, højere produktivitet og bedre præstationer. En strategi der jo måske desværre virker på den helt korte bane.

Men heri ligger den største fare af dem alle: Myten at stress skaber højere produktivitet.

Problemet er jo, at når vores overlevelses-systemer bruges til hverdagsmæssige formål skaber det sundheds- og trivselsmæssige problemer.

Det kronisk høje kortisol-niveau påvirker hjernens funktion, den påvirker i høj grad immunsystemet, og bevirker udskillelse af en lang række stoffer, der understøtter hårdt fysisk arbejde. Effekten er angst, depression, allergier/astma, hjerte-karsygdomme, diabetes, kræft osv. osv.

Når man i disse år oplever en stor stigning af allergi/astma/eksem selv hos børn skyldes det bl.a. også at de vordende mødre i højere grad er stressede og dermed forbereder deres babyers immunforsvar på, at de bliver født ind i et farligt stressfyldt miljø. Her er det kroppen forsvar mod f.eks. parasitter, der overreagerer – og resultatet er masser af børn med astma. Og tilsvarende sammenhænge ses for andre typer af sygdomme, der skyldes overreaktion af immunsystemets adative del.

En helt umiddelbar sammenhæng ses ved personer, hvor stresstilstanden har varet så længe at binyrefunktionen svækkes, hvilket ofte beskrives som udbrændthed – dette giver anledning til bl.a. angst, depressioner og generel høj stressfølsomhed.

Når man ikke gennemgribende har slået ned på dette meget stærke sygdomsfremkaldende fænomen, som man har slået ned på f.eks. cigaretter, og fedme skyldes det i et vist omfang myten, at stress skaber højere produktivitet.

Sandheden er, at det faktisk er ret let at reducere stressniveauet afgørende, men samtidig fastholde en høj produktivitet.

Løsningen er en cocktail at motion, kost, holdnings/adfærdsændringer f.eks. faciliteret af coaching,gode vaner omkring pauser, ro og søvn samt selvfølgelig en ordentlig matching af person og arbejdsmæssig rolle.

Produktiviteten kan potentielt hæves betydeligt ved at erstatte stress, med bl.a. bedre fokus, vedholdenhed, forøget trivsel, dialog og kreativitet

Det er grundlæggende en kollektiv kognitiv fejlindlæring, at vi skal stresse over situationer, der ikke er livstruende.

Måske var det på høje tide at forbedre vores sundhed og livskvalitet afgørende samt redde tusinder fra unødvendige sygdomme – ovenikøbet på en måde der understøtter fremtidens måde at skabe høj produktivitet.

Her i Arnvind Management vil vi gøre vores for at realisere dette fantastiske sundhedspotentiale, og lancerer derfor en coaching practise, udelukkende dedikeret til stress & trivsel :-).