Godmorgen til Selektiv Protektionisme !

Vestas fyrede i går 3000 medarbejdere indenfor et af Danmarks vigtigste satningsområder – Vindenergi-teknologi.

Dette wake-up-call afføder straks de velkendte krav om reformer af efterløn, lavere skatter, stram offentlig styring, satsning på vækstforum – altsammen rigtig fine initiativer, men de adresserer bare ikke en mere strukturel root-cause:

Udviklingsøkonomierne har så lave lønomkostninger, så store befolkningsgrupper, og så mange højtuddannede at det ikke på den korte bane og generelt er muligt at konkurrere ligeværdigt.

Jo – vi skal satse på højteknologi, forskning & udvikling, grøn energi, design osv. Men det er en illusion at tro, at man generelt får mere forskning for pengene i Danmark sammenlignet med Kina.

På lang sigt vil markedsmekanismerne sandsynligvis sikre, at der genetableres en ny konkurrencemæssigt ligevægt (herunder med stor eksport til udviklingsøkonomierne) og ovenikøbet med større velstand i verden som helhed – men på noget kortere sigt kunne konsekvensen være, at hele den vestlige verdens økonomi sendes til langvarig tælling.

Et nyt instrument er således efter min mening nødvendigt – i en periode – for at sikre en fornuftig udvikling mod en ny konkurrencemæssig ligevægt : Godmorgen til Selektiv Protektionisme.

Bestemt ikke fordi der er ønskværdigt, bestemt ikke fordi det må blive en sovepude for yderligere tiltag – men fordi det desværre er nødvendigt. Samtidig skal det naturligvis gøres på europæisk niveau, og ikke nationalt niveau for at være effektivt.

Dette jo også som modsvar på Kinas planøkonomiske styring af deres egen konkurrenceevne.

Se også den udfordrende, men inspirerende artikel: Protektionisme er vejen frem til velfærd, v. Økonom Jean-Luc Gréau:

http://www.ugebreveta4.dk/2009/200937/Baggrundoganalyse/Protektionisme_er_vejen_frem_til_velfaerd.aspx

Og artikel v. Nobelprisvinder i økonomi Paul Krugman: Kinas skadelige valutapolitik kræver øget vestlig protektionisme

http://needtoknow.dk/krugman-kinas-skadelige-valutapolitik-kr%C3%A6ver-%C3%B8get-vestlig-protektionisme.html