Den kollektive bevidsthed og frygten for recession

Medierne taler om det, topcheferne taler om det – kommer der igen en recession ?

Situationen er nok primært udløst af krisen med Rusland, som realøkonomisk er til at håndtere  – men den psykologiske forestilling om, at det måske kan udløse en recession er mere alvorlig, både herhjemme og i vores nærmarkeder.

Når man daglig arbejder med at vurdere personlighed, og generelle adfærdsmæssige træk – ser vores kollektive kommunikation og adfærd desværre ikke så moden ud.

Der mangler efter min mening noget kollektiv bevidsthed, der målrettet arbejder på at skabe et balanceret billede at nyhedsstrømmen – så vores frygt, grådighed og opmærksomhedssøgende kollektive kommunikation ikke skaber problemer i sig selv.

Keep Moving, Stay Cool

Mvh Peter Arnvind