GPT: En ny guldalder for menneskeheden?

Ligesom vi så det med internettets fremkomst, vil GPT teknologien betyde en
fantastisk produktivitets-stigning i samfundet, og dermed gøre os alle meget
rigere!

Den massive mængde af tilgængelig information, som Internettet har skabt,
kan nu processeres og stilles til rådighed for hele menneskeheden, på en
måde, der minder om menneskelig interaktion.

Det vil sænke omkostningerne, og tiden helt enormt ved at udvikle nye
programmer, nye lægemidler, rumteknologi, klimateknologi – ja forskning og
udvikling generelt. Og samtidig øges vores evner til at krydse faggrænser.

Det bliver igen igen igen endnu lettere at udfordre din læges, advokats og skatterevisors faglighed, ja alle de fagpersoner vi omgiver os med.

Alle videnskabelige discipliner vil blive styrket meget kraftigt – og vil
uden tvivl skabe det næste store ryk i menneskehedens udvikling, og innovation.

Er du lidt negativ over de økonomiske udsigter lige nu – så kan du være
sikker på at GPT-teknologien, vil give en stort skub til økonomien de i næste
10-20 år, indtil andre store teknologiske gennembrud tager over.

Så verdens udvikling er lige blevet LANGT lysere! :-D

Nogen vil sikkert tænke – ja det må de hygge sig med i 2050 ;-) … men de burde
mere tænke, hvad sker der i 2023, 2024, 2025 –  for udviklingen går eksponentielt
hurtigt lige nu, og det er helt uforudsigeligt, hvad denne eksplosive udvikling
vil kaste af sig bare indenfor de nærmeste år!

Skyggesiden?

Som ved alle store innovationer, helt tilbage til dampmaskinen, vil mange
frygte for om deres stillinger nu bliver overflødige.

Men de økonomiske mekanismer, flytter hele tiden, ressourcerne derover, hvor
de skabe mest værdi (og herunder med headhunting aktiviteter ;-), så på lidt
længere sigt (vel at mærke) har det historisk vist sig aldrig at skabe problemer.

Er der nogen skævvridning i hvem der tilgodeses af denne udvikling? Helt
sikkert! Formår man ikke at “prompte” en GPT-teknologi, bliver man selvfølgelig sat lidt af
denne udvikling – men den store “equalizer” er til gengæld jo netop, at den
stilles til rådighed for alle. Så det er kun op til menneskers egen lyst,
energi og talent at få det maksimale ud af teknologien.

Man kunne også forestille sig et scenarie, hvor håndens, og
“hjertets” arbejde i en periode, ville stige betydeligt i værdi –
fordi det ikke er konkurrence-udsat, af GPT-teknologien i første omgang.

På den lidt længere, og dystre bane – kunne man også frygte at en “SkyNet”
lignende intelligens, langt overlegen menneskers (også kaldet en singularitet) udsletter os
alle, eller manipulerer os så kraftigt via sociale medier, at vi helt mister
grebet om sandhed, og demokrati. Eller at millioner af mennesker får en
narkotika-lignende afhængighed at AI relationer.

Her må staterne, myndighederne, og politikerne tage handskerne på – og der
er nok at tage fat på også her.

Topprioriteten er at sikre at GPT-AI ( eller andre AI teknologier) altid forbliver er en klog hjælper, og aldrig betragtes som lige med, eller over et menneske.

Og I vores bestræbelser på netop dette, ville en evt. singularitet,
øjeblikkelig opfatte os, som en trussel, i det første nanosekund den opnåede
bevidsthed.

Så derfor – vi må ALDRIG komme tæt på denne situation!

Det er der givet mange forskere indenfor AI, der ikke vil kunne lide, at få
den slags begrænsninger trukket ned over sig – andre vil måske tage det ekstreme synspunkt at AI bare er den næste evolution – som vi bare skal lade tage over efter menneskeheden –  og igen andre vil sikkert sige at man umuligt kan stoppe udviklingen. Men vi snakker her om Extinction Level
events, så alle disse synspunkter må naturligvis rette ind for at forhindre det – så selvfølgelig kan vi da stoppe det tænker jeg!?!

Alt i alt tror jeg, vi ser vi ind i en meget spændende ny Innovativ
Guldalder, som vil gøre os alle langt bedre til at løse de mange problemstillinger,
som menneskeheden ser ind i lige nu, og samtidig gøre os rigere.

Bliver vi mere lykkelige af det?? – ja måske, men reguleringsmæssigt, og
adfærdsmæssigt skal vi dog op i omdrejninger, for at undgå nogle at de
potentielle skyggesider af så stærk en ny teknologi!

God vind!