Organisationsudvikling for SAP Lederteam / DK top 8 virksomhed

Arnvind Management – Coaching Services gennemfører organisationsudvikling og assessments for SAP/IT lederne i en af Danmarks helt store virksomheder.

Processen indeholder intelligenstests, personlighedstests, kompetenceafklaring interview, dybdeinterview, rapportering og udviklingsplaner.

Endnu et eksempel på at de store danske virksomheder i stigende grad benytter vores stærkt specialiserede Coaching Services til at effektivisere, optimere, og videreudvikle deres organisation.